Smuteční hudba a verše

Pohřební služba Nostalgie – smuteční hudba


Skladby pro smyčcové nástroje hrají dva nebo tři hudebníci. Sólo houslí nebo violoncella doprovázejí varhany. Smyčcové nástroje hrají v obřadních síních, nebo v kostele.
Repertoárový list smyčce zde…

Snad nejosobitější volbou jsou skladby zpívané mužským či ženským hlasem s doprovodem varhan. Někdy se ještě připojí housle nebo violoncello.
Repertoárový list sólo hlas zde…

V kostele, před kostelem, cestou na hřbitov a u hrobu hraje dechová hudba.
Repertoárový list dechová hudba zde…


Pohřební služba Nostalgie – smuteční verše


Víme, že právě verše mohou svou myšlenkovou a uměleckou vytříbeností přinést souznění, slovní vyjádření jinak nesdělitelného smutku a hlavně útěchu pozůstalým.
Zde naleznete výběr pohřebních veršů, které jsou vhodné k použití na smuteční oznámení. Úplná nabídka je k dispozici v našich provozovnách.
Můžete si i sami zvolit libovolný, Vámi dodaný verš.

Zde si verše můžete vytisknout.


A přišla dlouhá noc – a po ní žádné ráno …      O. Scheinpflugová

…žít je tak složité a umřít tak prosté …      O. Scheinpflugová

Nemáme moci, abychom Tě zdrželi, máme jen své slzy      Thákur

Život měříme skutky, a ne časem.      Seneca

Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem.
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál …      Ennius

Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý.      V. Závada

Po utrpení – klid …

Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny.      Jiří Wolker

A láska zůstala – ta smrti nezná.

Až tady nebudu, zmizí jak sen, co jsem si ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál v druhých, co jsem jim v životě dal.
A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl…      Donát Šajner

Buď vůle Tvá ….

Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžem dát –
hrst krásných květů naposled, a pak jen vzpomínat…
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.

Kdo v srdci žije, neumírá.      Fr. Hrubín

Jen láska zůstane, ta smrti nezná.      1 Kor. 13,8

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále – spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Žádná smrt není zlá, předchází-li jí život dobrý.      Kramerius

Neplačte drazí, že odcházím spát, jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát, že žiji s Vámi dosud.