Pohřební služby

Pohřební služba Nostalgie


Svozy a převozy zesnulých


Pohřební služba Nostalgie disponuje vlastním technickým zázemím a jejich služeb využívají i jiné pohřební ústavy. Přepravu zesnulých zajišťujeme vlastními vozy. Osádky našich vozidel provádí svozy zesnulých zásadně ve společenském oděvu. K převozům používáme ekologické převozové rakve.

Péči o zesnulého do doby pohřbu zajišťují pouze naši zaměstnanci.
Zaručujeme Vám po celou dobu důstojnou péči o zesnulého.

Zajistíme převozy zesnulých po celé ČR i ze zahraničí.
Současně vyřizujeme veškerou potřebnou administrativu pro transport a pohřbení.

Pro převoz zesnulých
volejte NONSTOP
602 891 347
Důstojné rozloučení
s drahým zesnulým
v přítomnosti jeho nejbližších.

Kremační rozloučení s obřadem


V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace neboli zpopelnění.

Kremační rozloučení provádíme nejen v krematoriích, ale i v kostelech, chrámech, modlitebnách a obřadních síních. Seznam obřadních síní naleznete zde…

Po obřadu zajistíme převoz zemřelého ke zpopelnění.

Po 8 dnech je urna s ostatky k vyzvednutí v místě sjednání.

Pohřeb s uložením do hrobu/hrobky


Jedná se o pohřeb do země s rozloučením v kostele, chrámech, modlitebnách, obřadních síních nebo přímo u hrobu.

Při církevních obřadech provede duchovní výkrop místa posledního odpočinku zesnulého. Vlastní církevní obřad se skládá buď ze zádušní mše svaté, nebo bohoslužby slova, ale v každém případě je to kondukt, tj. poslední rozloučení u rakve zemřelého. Po obřadu doprovázíme zemřelého k místu posledního odpočinku na hřbitov.

Výkop hrobu (mimo brněnské hřbitovy) zajišťujeme vlastními proškolenými zaměstnanci.

S pietou doprovodíme
zemřelého k místu jeho
posledního odpočinku.
Na přání pozůstalého
zajistíme možnost
přítomnosti u kremace.

Kremace bez obřadu


Jedná se o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Na přání pozůstalého je možné zajistit přítomnost u kremace, nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.

Pietní uložení ostatků se provádí:

Uložením urny do hrobu, do klasického stávajícího nebo nově zakoupeného hrobového místa nebo urnových hrobových míst
Uložením urny na povrchu hrobu
Rozptylem na udržovaných rozptylových loučkách na plochy trávníků
Vsypem na vsypové loučky do pronajaté jamky, s možností uložení dalších dvou uren
Uložením urny v kolumbáriu do pronajaté schránky
Uložením urny do společného hrobu